Tasemetööde ajad

2017/2018. õppeaasta tasemetööd viiakse läbi neljandal õppeveerandil järgmistel aegadel:

3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 24. mai 2018.a
2) matemaatika (kirjalik) – 29. mai 2018.a

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 16. mai 2018.a
2) matemaatika (kirjalik) – 22. mai 2018.a
3) muu õppeaine – ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 30. mai 2018.a

Kontakt

Aadress:
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Raplamaa

Telefon:
48 77 440

E-mail:
kool@jarvakandi.ee

Juhtkonna kontaktid

Viimati lisatud

15 November 2017
15 November 2017
30 Oktoober 2017