Järelvalve

  Haldusjärelevalvet koolide ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse kättesaadavus ja neile võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84  “Haldusjärelevalve teostamine”

Alates 1. septembrist 2017 teostab Järvakandi Kooli üle  järelevalvet Haridus –  ja Teadusministeeriumi  Põhja piirkonna ekspert Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Järvamaa: Õilme Saks (oilme.saks@hm.ee)

Teenistusliku järelevalve küsimustes on omavalitsustele kontaktisikuks Hille Voolaid, Hille.Voolaid@hm.ee

Järvakandi Kool
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald
Telefon: 48 77 490
E-mail: jarvakandi.kool@kehtna.ee
© 2020, Järvakandi Kool

Otsi