Tasemetööde ajad

2018/2019. õppeaasta tasemetööd viiakse läbi neljandal õppeveerandil järgmistel aegadel:


3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 8. mai 2019.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 15. mai 2019.a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 2. oktoober 2018.a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 14. mai 2019.a;
2) matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2019.a.

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 25. september 2018.a.

Uudised

Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

on 18 September 2018

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5 alusel kehtestab kooli pidaja õpilaste vastuvõtmise korra valla munitsipaalkoolidesse. Dokumendiga tutvu siin  

Järvakandi Kool
Nõlva 16, 79101 Järvakandi, Kehtna vald
Telefon: 48 77 490
E-mail: jarvakandi.kool@kehtna.ee
© 2018, Järvakandi Kool

Otsi